Nieodpłatna pomoc prawna

PORADNIK – JAK SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym.
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Na terenie Powiatu Obornickiego utworzono 3 główne punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną:

Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul.11 Listopada 2A, pok. 201
poniedziałek od 13.00 do 17.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00

Gmina Rogoźno
ul.
Fabryczna  5
poniedziałek od 14.00 do 18.00,
środa od 14.00 do 18.00
czwartek od 7.00 do 11.00

Gmina Ryczywół,
ul.
Mickiewicza 14 ( Biblioteka Publiczna)
wtorek od 14.00 do 18.00
piątek od 7.00 do 11.00

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ ⇐ POBIERZ

 

 

UWAGA!

od 13 marca 2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje udzielane będą tylko drogą telefoniczną i e-mail zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym poniżej.

 

Harmonogram dyżurów adwokatów i radców prawnych w Obornikach 

Data dyżuru Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur telefon e-mail

20 – 24 .04.2020 r.

1 – 5.06.2020 r.

Monika Maćkowiak-Włodarczak 784 678 623

mmw@mk-adwokaci.pl

 

27.04.2020 r.

11 i 25.05.2020 r.

8 i 22.06.2020 r.

Rafał Kwaśnik 888 719 689 rafalkwasnik@hotmail.com

14 i 28.04.2020 r.

12 i 26.05.2020 r.

9 i 23.06.2020 r. 

Anna Przesławska 662 256 188 przeslawska.anna@gmail.com

15 i 29.04.2020 r.

13 i 27.05.2020 r.

10 i 24.06.2020 r.

Karolina Ciastko 506 154 362 k.ciastko@kancelariawp.pl

16 i 30.04.2020 r.

14 i 28.05.2020 r.

25.06.2020 r.

Alan Dudkiewicz 606 734 103 alanpoznan@wp.pl

17.04.2020 r.

15 i 29.05.2020 r.

12 i 26.06.2020 r.

Agnieszka Kosicka 663 182 083 kancelaria@kosicka.com.pl

4 – 8.05.2020 r.

15 – 19.06.2020 r.

Anna Jelińska     

606 379 936

 

anna.jelinska@jelinska-adwokat.pl    

18 – 22.05.2020 r.

29 i 30.06.2020 r.

Szymon Stypuła 501781131 kancelaria@adwokat-stypula.pl

W gminach Rogoźno i Ryczywół nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Pana Michała Bonczkowskiego tel. 790 789 042; e-mail kancelariawkp@gmail.com

 

Dyżury pod telefonem i e-mail pełnione będą:

 w poniedziałek od 14.00 do 18.00

we wtorek od 14.00 do 18.00

w środę od 14.00 do 18.00

w czwartek od 7.00 do 11.00

w piątek od 7.00 do 11.00

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ ⇐ POBIERZ

 

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające  do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach
 • spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, a także nieodpłatną mediację.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OBORNICKIEGO

Nazwa  jednostki Zakres poradnictwa Adres Telefon  (e-mail) Dni i godziny działania Kryteria dostępu
Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny Poradnictwo
z zakresu pomocy społecznej

 

ul. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

 

61/2962737 
61/2961322
pomoc@opsoborniki.pl
Poniedziałek
8.00 – 16.00
Wtorek – piątek
7.00 – 15.00
Radca Prawny
Środa
13.30 – 14.30
Psycholog
Czwartek
8.00 – 15.00
(Radca Prawny
i Psycholog
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
lub osobistym)
Każdy mieszkaniec gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej ul. Nowa 4
64-600 Rogoźno
67/2617508
785009441
opsrogozno@poczta.onet.pl
Poniedziałek
8.00 – 16.00
Wtorek – piątek
7.00 – 15.00
Każdy mieszkaniec gminy

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny do spraw przemocy i uzależnień

 

Poradnictwo
w sprawach przemocy
i uzależnień, problemy wychowawcze (psycholog)
Wszystkie inne porady (prawnik)

 

 

ul. Fabryczna 5
64-600
Rogoźno

 

 

67/2627640
790-371-990

Psycholog
Środa
10.00 – 12.00
Piątek
16.00 – 21.00Prawnik
Wtorek
10.00 – 17.00
Środa i czwartek
7.00 – 13.00

 

Każdy mieszkaniec gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poradnictwo
z zakresu pomocy społecznej
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
67/2837635
ops@ryczywol.pl 
Poniedziałek
8.00 – 16.00
Wtorek – piątek
7.00 – 15.00
Każdy mieszkaniec gminy

 

Punkt Konsultacyjny

Każda sprawa, która wymaga porady psychologicznej lub prawniczej Dom Kultury
ul. Nowa 2
64-630 Ryczywół

 

67/2837635
ops@ryczywol.pl

 

Psycholog
Wtorek
16.00 – 18.00
Prawnik
w 1 i 3 poniedziałek miesiąca
13.00 – 15.00
Każdy mieszkaniec gminy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Prawo konsumenckie Starostwo Powiatowe
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
61/2973128
prk@powiatobornicki.pl
Poniedziałek
10.00 – 14.00
Wtorek – piątek
9.00 – 13.00
Każdy mieszkaniec powiatu
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
Logopeda
ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki
61/2960439 Po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu wizyty
Każdy mieszkaniec powiatu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne ul. Wojska Polskiego 1
64-610 Rogoźno
67/2618316
ppprogozno@poczta.onet.pl
Poniedziałek
– piątek
8.00 – 15.00
Dzieci do 25 roku życie z gminy Rogoźno
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach Poradnictwo z zakresu uzależnień ul. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
61/2965777 Środa
13.00- 17.00
Terapeuta
Sobota
8.00 – 13.00
Każdy mieszkaniec powiatu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwo
w zakresie
pomocy społecznej, pieczy zastępczej, psychologicznej, rehabilitacji społecznej
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
61/2973126
pcpr@powiatobornicki.pl
Poniedziałek
8.00 – 16.00
Wtorek – piątek
7.00 – 15.00
Każdy mieszkaniec powiatu

 

Zgłoszenie wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonywać pod numerem telefonu :
61/2973102 lub 61/2973142 do wszystkich punktów w powiecie obornickim od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 14.50.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, będzie udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) lub poza punktem w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem

Kto może skorzystać: 
Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z  innych źródeł.

Forma zapisu:
Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach (informacja na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców).

 

 

Nieodpłatna mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 •  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediację prowadzi mediator.

Kto może skorzystać:   
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  61/2973102 lub 61/2973142  w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl