Kościoły

 

Kościół pw. św. Jakuba AP w Budziszewku

Kościół drewniany w kształcie krzyża łacińskiego wybudowany w 1755 r. z fundacji miecznika poznańskiego Władysława Tomickiego. Wewnątrz ołtarze oraz rzeźby barokowe i rokokowe z okresu budowy. Od północy i południa kościoła ulokowane zostały małe zakrystie. Przy nawie od zachodu znajduje się wieża z kruchtą w przyziemiu. Do cenniejszych elementów wyposażenia należą: ołtarz główny barokowy po połowie XVIII w. z Chrystusem Ukrzyżowanym.

W 1831 r. Adam Mickiewicz gościł w Budziszewku u Józefa i Konstancji Łubieńskich – uczestniczył w uroczystości chrztu świętego w tym kościele, jako ojciec chrzestny ich córki Marii.

Parafia erygowana XIV/XV w. Odpusty św.Jakuba Ap i św. Józefa.


Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ludomach

Wzniesiony w stylu neogotyckim w 1866 r. Wcześniej był to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wnętrze świątyni zdobią trzy ołtarze w stylu gotyckim z masy gipsowej. W głównym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający Chrzest Pana Jezusa, natomiast w lewym Matki Boskiej na desce lipowej z II połowy XVI w.

Parafia erygowana XII/XIII w. Odpust św. Jana Chrzciciela.


Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ludomach

Wzniesiony w 1910 roku na terenie dworskiego parku, kościół ewangelicki pozostaje skromną jednonawową budowlą z niską, czworoboczną z wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem. Obecnie kościół ten jest zamknięty dla wiernych.


Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Łukowie

Kościół drewniany, wzniesiony został w 1780 r. Na uwagę zasługują głównie: obraz MB z Dzieciątkiem (XVII w.) oraz figury św. Stanisława BPA i św. Hieronima (XVII w.), figury na belce tęczowej, świecznik w kształcie putta z rogiem obfitości, anioł z trąbą i tablicą X przykazań, ambona i chrzcielnica zrobiona z jednego pnia (XVIII w.). W kruchcie kościoła znajduje się tablica upamiętniająca ostatnią pasterkę Adama Mickiewicza w Polsce, którą spędził w tej świątyni. W domu parafialnym znajduje się skromna Izba Pamięci im. Franciszka i Adama Mickiewiczów, którą można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu się pod numerem telefonu (0.61) 297 14 23

Parafia erygowana XIV w. Odpust św. Michała Archanioła. Obecnie filia parafii z Rożnowa.


Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Objezierzu

Kościół objezierski wzniesiono w stylu romańskim w XII/XIII w. Kościół wraz z zabytkami i epitafiami świadczy o wyjątkowym znaczeniu Objezierza, panujących rodów ziemiańskich i instytucji kościelnych. Najdawniejszym świadectwem kościoła jest romańska podbudowa nawy i wieży kościelnej, wykonana z ciosów granitowych. Obecny kościół z cegły palonej został wzniesiony w 1550 r. Do najciekawszych zabytków należą: 3 ołtarze – główny z obrazem Maryi Panny nieznanego malarza z XVIII w., boczny św. Klemensa i boczny MB z Dzieciątkiem Jezus jako Matki Boskiej Objezierskiej. W kaplicy Serca Jezusowego 2 nagrobki z XVI w. Andrzeja Objezierskiego i jego żony Anny. W południowej kruchcie znajduje się kamienna kaplica skonstruowana z części prasłowiańskiego żarna.

Parafia erygowana XII/XIII w. Odpusty św. Bartłomieja i św. Klemesa P.


Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach

 

Kościół orientowany, neogotycki wzniesiony na przełomie XIX/XX w. Początkowo zbór ewangelicki w 1945 r. przekazany katolikom. W 1972 r. parafia została erygowana i nastąpiła uroczysta konsekracja ołtarza, a w 1977r. założono nowe witraże. W roku 1999 odbudowano hełm wieży kościoła na Jubileusz 2000.


Kościół p.w. Świętego Krzyża w Obornikach

Kościół zbudowany w konstrukcji szachulcowej w 1767 r. Jest to kościół jednonawowy, z węższym prezbiterium i dobudowaną do niego zakrystią. Wyposażenie późnobarokowe i rokokowe w większości z okresu budowy kościoła. W ołtarzu głównym krucyfiks o tradycjach gotyckich z poł. XVI.

Parafia erygowana w 1978 r. Nowy kościół pw. Miłosierdzia Bożego


Kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach

Najstarszy zabytek Obornik wzniesiony na przełomie XV i XVI w. W bryle późnogotycki, orientowany. Z okresu budowy kościoła pochodzi portal w wieży i sama wieża. Warte zobaczenia: późnobarokowy ołtarz z poł. XVIII w. z obrazem Wniebowzięcia N.M. Panny z XVIII/XIX a także krucyfiks z XVII w.

Parafia erygowana w XI/XII w. Odpust w święto NMP Wniebowziętej.


Kościół p.w. NMP Królowej Świata w Parkowie

Pierwszy kościół parafialny został wybudowany z drewna. Erekcja jego nastąpiła w roku 1448. Fundamenty pod dzisiejszy kościół murowany zostały położone w 1781 r. W 1802 r. budowa kościoła zastała zakończona. W czasie I wojny światowej Niemcy zabrali z kościoła 2 dzwony i cynowe piszczałki. W 1924 r. zakupiono 2 dzwony – Wojciech i Stanisław. Wewnątrz kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Parkowskiej pochodzenia pędzla nieznanego malarza włoskiego z przełomu XVII/XVIII w.

J.E. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński prymas Polski dekretem z dnia 4.06.1963 r. ustanowił odpust Matki Boskiej Królowej Świata na dzień 31.05. Odtąd co roku w Sanktuarium Maryjnym obchodzony jest odpust ku czci Matki Boskiej Królowej Świata.

Parafia erygowana XIV w.


Kościół p.w. św. Stanisława Bp. w Pruścach

Fundowany w XIV w. Początkowo drewniana budowla spłonęła w pożarze w 1808 r. W latach 1869-71 postawiono kościół murowany, a w roku 1873 nastąpiło jego poświęcenie. W czasie II wojny światowej (1941-45) kościół był magazynem nart. W 1978 roku miała miejsce konsekracja ołtarza.

Parafia erygowana 1421 r.


Kościół p.w. św.Mikołaja w Maniewie

Do połowy w XIX parafia w Radzimiu, tamże w 1230 roku fundacja pierwotnego kościoła w grodzie kasztelańskim. Obecny kościół murowany wzniesiony w 1876 roku. W ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej z dzieciątkiem – być może z pierwotnego kościoła w Radzimiu. Relikwiarz w ołtarzu głównym w kształcie popiersia św. Mikołaja.

Parafia erygowana w Radzimiu, przeniesiona w XIX w. Odpust św. Mikołaja i Matki Bożej Anielskiej.


Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Słomowie

Fundowany przez Erwarda ze Słomowa w 1396 roku, pierwotnie drewniany. Obecny budynek wybudowany został w 1906 roku dzięki fundacji Jana Turno, murowany, neoklasycystyczny. Malowany sufit zawiera 48 scen z życia Najświętszej Maryi Panny.

Parafia erygowana XIV w. Odpust Wniebowzięcie NMP.


Kościół p.w. Św. Ducha w Rogoźnie

Budowę kościoła rozpoczęto w 1808r. a wznoszenie fasady zakończono statecznie w 1839r. Początkowo był to zbór ewangelicki, na kościół katolicki został przeznaczony w 1945 r. Jest to kościół zbudowany w stylu późnoklasycystycznym z neoromańską fasadą. W zwieńczeniu czworoboczna wieżyczka z zegarem. W oknach XIX-wieczne witraże przedstawiające Chrystusa Zwycięzcę oraz Św. Piotra i Pawła. Szafa organowa pochodzi z I połowy XIX w. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z trzema dzwonami z XVIII w.

Parafia erygowana 1965 r. Odpust: Zesłanie Ducha Świętego.


Kościół p.w. Św. Wita w Rogoźnie

Wzmiankowany w 1256 r., w kształcie obecnym wzniesiony wg tradycji około 1526 przez Andrzeja Dołęgę – Kretkowskiego, starostę rogozińskiego. Odbudowany po pożarze w 1608 r. i 1668. Z tego czasu pochodzi zakrystia i skarbiec późnogotycki, pseudobazylikowy o trzech nawach. W nawie głównej i prezbiterium sklepienie gwieździste, w nawach bocznych krzyżowe, w zakrystii i skarbcu – kolebkowe. W łuku tęczowym krucyfiks z XVII w. W 1862 r. dobudowano kruchtę. Obecny wystrój wnętrza z XVIII i XIX w. Warte zobaczenia są: neogotycki czteroskrzydłowy ołtarz główny z 1897 r., późnobarokowy ołtarz boczny z herbem Radwan – Zebrzydowskich z ok. 1700 r., chrzcielnica gotycka z pierwszej połowy XV w. z enkolpionami z XII w, rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XVI w. Przy kościele stylizowana grota Matki Boskiej i drewniana dzwonnica z lat 50-tych XX w. (jeden z dzwonów pochodzi z 1613 r.).

Parafia erygowana przed 1256. Odpust św. Wita i Matki Bożej Różańcowej.


  Kościół p.w. Św. Katarzyny w Rożnowie

Obecny kościół został wzniesiony przed 1798 r. i poświęcony 28 X 1798 r. Nad tabernakulum znajduje się słynący łaskami obraz św. Anny Samotrzeciej z XVII w. Na ołtarzach znajdują się figury pochodzące z XVIII w. i przedstawiające św. Piotra, św. Pawła, Jana Chrzciciela, Zachariasza, św. Jacka, św. Rocha, św. Józefa, Jana Nepomucena. Przy kościele znajdują się grób Franciszka Mickiewicza, pomnik Powstańców Wielkopolskich, dzwonnica murowana.

Parafia erygowana w XIV w.


Kościół św. Mikołaja w Ryczywole

Kościół wybudowany w latach 1923 – 1925 Utrzymany w stylu neobarokowym z 39 – metrową wieżą. Wnętrze kościoła zdobią obrazy św. Mikołaja o cechach barokowych, św. Anny Samotrzeciej, Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1616 r. Do dziś w kościele znajdują się srebrna, pozłacana monstrancja oraz kielich, pochodzące z roku 1653.

Parafia erygowana w XIV w.


Kościół Podwyższenia Św. Krzyża w Wełnie

Obecny kościół należy do najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. Został wzniesiony w 1727 r. na planie krzyża łacińskiego oraz otoczony tzw. sobotami, tj. krytym gankiem obiegającym dookoła nawę i wieżę. Wnętrze kościoła wypełnia jednolita dekoracja architektoniczno-malarska obejmująca polichromię ścian, stropów oraz ołtarzy, stalli i konfesjonałów. Polichromia wykonana przez franciszkanina Adama Swacha z Poznania, autora wielu polichromii w kościołach Wielkopolski i całego kraju. Przedstawia ona głównie sceny związane z kultem Krzyża Świętego, postać Chrystusa, 12 apostołów i 4 ewangelistów. Z wyposażenia na uwagę zasługuje: kropielnica granitowa z XVIII w., drewniany krzyż procesyjny z pierwszej połowy XVIII w., cztery świeczniki toczone z drewna z tego okresu. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków i objęta patronatem UE.

Obecnie filia parafii z Parkowa.


Kościół Najświętszego Jezusa i św. Anny w Kiszewie

Parafia erygowana XIV w. Odpust w św. Anny. Na terenie parafii znajdują się Kaplice: Świętej Rodziny w Bąblinie, Stowarzyszenia Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej w Bąblińcu, św.Wojciecha w Stobnicy.


Klasztor – Dom Misyjno-Rekolekcyjny Misjonarzy Św. Rodziny w Bąblinie

Dawny obiekt wypoczynkowy pracowników kolejowych z Poznania przekazany na rzecz Zakonu.