Wydział Informatyzacji, Promocji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału:
Jakub Przybysz
pokój 108 (I piętro)
tel: 61-29-73-112
e-mail: j.przybysz@powiatobornicki.pl

 

Paweł Arciszewski pok.215 61 2973 152
Mateusz Zarabski pok.215 61 2973 184