RADA POWIATU OBORNICKIEGO

Radni pracują w Komisjach oraz Klubach. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał. Nadzór nad legalnością Uchwał sprawuje
Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Sesje Rady Powiatu odbywają się raz w miesiącu i są jawne.
Obrady można oglądać na żywo w internecie za pośrednictwem kanału Powiatu Obornickiego w serwisie Esesja.

                                                    ⊂ NAGRANIA Z SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO ⊃ 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
Aleksandra Kulupa

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Szymon Paczyński

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Magdalena Liberska

 

Skład Rady

Robert Brdąkała

Błażej Cisowski

Waldemar Cyranek

Mateusz Daszkiewicz

Leszek Dąbrowski

Piotr Desperak

Mariusz Drewicz

Bogusław Janus

Anna Kłos

Zofia Kotecka

Magdalena Krupczyńska

Aleksandra Kulupa

Magdalena Liberska

Zbigniew Nowak

Szymon Paczyński

Renata Tomaszewska

Katarzyna Woźniak

 

Składy Komisji Rady Powiatu Obornickiego

• Komisja Finansów •

Piotr Desperak – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Woźniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Waldemar Cyranek
Anna Kłos
Magdalena Liberska
Zbigniew Nowak
Renata Tomaszewska

Komisja Gospodarki i Rozwoju •

Katarzyna Woźniak – Przewodnicząca Komisji
Szymon Paczyński – Z-ca Przewodniczącej Komisji

Leszek Dąbrowski
Błażej Cisowski
Waldemar Cyranek
Bogusław Janus
Zofia Kotecka
Magdalena Krupczyńska
Magdalena Liberska

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych •

Anna Kłos – Przewodnicząca Komisji
Magdalena Krupczyńska – z-ca Przewodniczącej Komisji
Błażej Cisowski
Mateusz Daszkiewicz
Aleksandra Kulupa
Szymon Paczyński
Renata Tomaszewska

• Komisja Rewizyjna • 

Robert Brdąkała – Przewodniczący Komisji
Mateusz Daszkiewicz
Leszek Dąbrowski
Piotr Desperak
Mariusz Drewicz

• Komisja Skarg Wniosków i Petycji •

Mariusz Drewicz– Przewodniczący Komisji
Robert Brdąkała
Piotr Desperak
Bogusław Janus
Zbigniew Nowak