RADA POWIATU OBORNICKIEGO

Radni pracują w Komisjach oraz Klubach. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał. Nadzór nad legalnością Uchwał sprawuje
Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Sesje Rady Powiatu odbywają się raz w miesiącu i są jawne.
Obrady można oglądać na żywo w internecie za pośrednictwem kanału Powiatu Obornickiego w serwisie YouTube.

                                                    ⊂ NAGRANIA Z SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO ⊃ 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
Renata Tomaszewska

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Anna Nowicka

 

Skład Rady

1. Andrzej Ilski
2. Katarzyna Woźniak
3. Wiesław Bartkowiak
4. Andrzej Okpisz
5. Piotr Desperak
6. Anna Biedna
7. Paweł Drewicz
8. Waldemar Cyranek
9. Przemysław Szrama
10. Piotr Neter
11. Bogusław Janus
12. Błażej Cisowski
13. Anna Nowicka
14. Zbigniew Nowak
15. Renata Tomaszewska
16. Agata Pasternak
17. Michał Bogacz

 

Składy Komisji Rady Powiatu Obornickiego

Członkowie Komisji Społecznej

Anna Biedna
Waldemar Cyranek
Piotr Desperak
Piotr Neter
Agata Pasternak
Renata Tomaszewska
Mariusz Drewicz
Zbigniew Nowak

 

Członkowie Komisji Finansów 

Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Zbigniew Nowak
Anna Nowicka
Renata Tomaszewska

Członkowie Komisji Gospodarczej 

Wiesław Bartkowiak
Michał Bogacz
Piotr Desperak
Andrzej Ilski
Bogusław Janus
Piotr Neter
Przemysław Szrama
Katarzyna Woźniak

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przemysław Szrama – Przewodniczący Komisji
Anna Biedna
Michał Bogacz
Błażej Cisowski
Mariusz Drewicz

 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji

Agata Pasternak – Przewodnicząca Komisji
Wiesław Bartkowiak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Błażej Cisowski
Katarzyna Woźniak