RADA POWIATU OBORNICKIEGO

Radni pracują w Komisjach oraz Klubach. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał. Nadzór nad legalnością Uchwał sprawuje
Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Sesje Rady Powiatu odbywają się raz w miesiącu i są jawne.
Obrady można oglądać na żywo w internecie za pośrednictwem kanału Powiatu Obornickiego w serwisie Esesja.

                                                    ⊂ NAGRANIA Z SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO ⊃ 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Michał Bogacz

 

Skład Rady

1. Andrzej Ilski
2. Katarzyna Woźniak
3. Wiesław Bartkowiak
4. Andrzej Okpisz
5. Piotr Desperak
6. Anna Biedna
7. Mariusz Drewicz
8. Waldemar Cyranek
9. Przemysław Szrama
10. Piotr Neter
11. Błażej Cisowski
12. Anna Nowicka
13. Zbigniew Nowak
14. Renata Tomaszewska
15. Agata Pasternak
16. Michał Bogacz

 

Składy Komisji Rady Powiatu Obornickiego

• Komisja Finansów •

Waldemar Cyranek
Piotr Desperak
Andrzej Ilski
Piotr Neter
Zbigniew Nowak
Anna Nowicka
Andrzej Okpisz
Agata Pasternak
Renata Tomaszewska

Komisja Gospodarki i Rozwoju •

Wiesław Bartkowiak
Michał Bogacz
Błażej Cisowski
Piotr Desperak
Andrzej Ilski
Przemysław Szrama
Katarzyna Woźniak

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych •

Anna Biedna
Waldemar Cyranek
Piotr Neter
Zbigniew Nowak
Anna Nowicka
Agata Pasternak
Renata Tomaszewska

• Komisja Rewizyjna • 

Przemysław Szrama
Błażej Cisowski
Anna Biedna
Mariusz Drewicz

• Komisja Skarg Wniosków i Petycji •

Mariusz Drewicz
Wiesław Bartkowiak
Błażej Cisowski
Andrzej Okpisz
Katarzyna Woźniak