Wydział Budownictwa i Środowiska

 

Naczelnik Wydziału:
Karolina Bak
pokój 213 (II piętro)
tel: 61-29-73-122
e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

 

Referat Architektury i Budownictwa

Joanna Karolczak pok.212 61 2973 121
Sylwia Marcinkowska pok.212 61 2973 144
Paulina Staszak  pok.212 61 2973 121
Agata Bąk      pok.212 61 2973 144
Aleksandra Nagórna pok.212 61 2973 144

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wojciech Kramer  pok. 214 61 2973 136
Cecylia Kozłowska pok. 214 61 2973 133
Angelika Rainka pok. 214 61 2973 136
Paulina Nowicka pok. 214 61 2973 135

 

KARTY USŁUG: