Wydział Budownictwa i Środowiska

 

Naczelnik Wydziału:
Karolina Bak
pokój 212 (II piętro)
tel: 61-29-73-122
e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

 

Referat Architektury i Budownictwa

     
Joanna Karolczak pok.212 61 2973 121
Sylwia Marcinkowska pok.212 61 2973 144
Paulina Staszak  pok.212 61 2973 121
Agata Bąk      pok.212 61 2973 121
Aleksandra Nagórna pok.212 61 2973 144

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wojciech Kramer  pok. 207 61 2973 136
Cecylia Kozłowska pok. 207 61 2973 133
Angelika Rainka pok. 207 61 2973 136
Paulina Nowicka pok. 207 61 2973 135

 

KARTY USŁUG: