Jeżeli masz do załatwienia w naszym urzędzie jakieś sprawy,
podajemy kilka praktycznych wskazówek.

 

Chcesz złożyć pismo, podanie lub wniosek? 
Dokumenty przyjmuje Biuro Podawcze znajdujące się na parterze.
Tel: 61 29 73 166

Kupiłeś samochód i konieczna jest rejestracja, potrzebujesz nowego prawa jazdy albo chcesz uzyskać licencję, na usługi transportowe?
Zgłoś się do Wydziału Komunikacji.

prawa jazdy: poniedziałek 8–16:30, wtorek–piątek 8-14,  pokój 019 (parter)
Tel. 61 29 73 145
                   rejestracje pojazdów:  poniedziałek 8–16.30, wtorek – piątek 8-14, pokój 018 (parter)
Tel. 61 29 73 105
rezerwacja kolejki przez internet: systemkolejkowy.powiatobornicki.pl

                           licencje, zezwolenia, nadzór komunikacyjny: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15, pokój 214 (II piętro) 
       Tel: 61 29 73 172 /61 29 73 103

UWAGA! W OKRESIE PANDEMII REJESTRACJA POJAZDÓW ODBYWA SIĘ POPRZEZ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY.
ZAPISY PROWADZONE SĄ CO TYDZIEŃ, OD PONIEDZIAŁKU.
                                                    

Kupiłeś wadliwy towar i nie wiesz jak złożyć reklamację? Zawarłeś niekorzystną umowę?
W dochodzeniu Twoich praw  pomoże Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

poniedziałek 10-14, wtorek–piątek 9-13, pokój 030A (parter)       
Tel. 61 29 73 128

Zamierzasz wybudować obiekt budowlany?
Informacji w tym zakresie udzielą  pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa.

poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15,  pokój 212 (II piętro)    
Tel. 61 29 73 121/61 29 73 144
                                                                                                                                         

Konieczna jest mapa dla warunków zabudowy lub dla celów opiniodawczych?
Zgłoś się do Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15,  pokój 022 (parter)     
Tel. 61 29 73 151

Potrzebujesz wypis z rejestru ewidencji gruntów?
Zgłoś się do Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ewidencja)

poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15,  pokój 109 (I piętro)   
Tel. 61 29 73 116

 Potrzebujesz zmiany klasyfikacji gruntów lub wyłączenia gruntów z produkcji rolnej?
Zgłoś się do Referatu Gospodarka Nieruchomościami.
 
poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15,  pokój 115 (I piętro)   
Tel. 61 29 73 123/61 29 73 123
                                                                                                              
Posiadasz pozwolenie na budowę, chcesz zgłosić fakt rozpoczęcia budowy lub uzyskać zaświadczenie o jej zakończeniu?
 Udaj się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7-15,  pokój 021 (parter)  
Tel. 61 29 73 137

Chcesz uzyskać kartę wędkarską lub zarejestrować sprzęt pływający?
Sprawy te prowadzi Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 207 (II piętro)  
Tel. 61 29 73 136

Zamierzasz założyć stowarzyszenie?
Zapraszamy do Wydziału Edukacji Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 211 (II piętro)  
Tel. 61 29 73 102

Chciałbyś pełnić funkcję rodziny zastępczej, zmagasz się z niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie?
Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 014 (parter)   
Tel. 61 29 73 126

Zamierzasz ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub o legitymację osoby niepełnosprawnej?
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 010 (parter)   
Tel. 61 29 73 127

Organizujesz wydarzenie kulturalne lub sportowe i chcesz, aby Starosta Obornicki objął je patronatem?
Zgłoś się do pracownika ds. Promocji i Rozwoju.
poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 108 (I piętro)   
Tel. 61 29 73 112

Chcesz objąć dziecko kształceniem specjalnym lub otrzymać informacje o zasadach przydzielania nauczania indywidualnego?
Udaj się do Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 217 (II piętro)    
Tel. 61 29 73 142/61 29 73 160
                                                                                                             

Jesteś uczniem i chciałbyś otrzymać Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego?
Informacje na ten temat uzyskasz w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 217 (II piętro)    
Tel. 61 29 73 142/61 29 73 160
                                                                                                                  

Chcesz uzyskać wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych?
Zwróć się do Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 217 (II piętro)    
Tel. 61 29 73 142/61 29 73 160
                                                                                                               
Jesteś nauczycielem i chcesz uzyskać stopień nauczyciela mianowanego?
Informacje na ten temat uzyskasz w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 217 (II piętro)    
Tel. 61 29 73 142/61 29 73 160
                                                                                                                 

Chcesz załatwić sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia na sprowadzenie zwłok, prochów lub szczątków z obcego  państwa do kraju?
Zwróć się do Wydziału Edukacji Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 211 (II piętro)  
Tel. 61 29 73 102

Chcesz zgłosić znalezienie zagubionej rzeczy lub odebrać swoją własność?
Zapraszamy do Wydziału Edukacji Sportu i Spraw Obywatelskich.

poniedziałek 8-16, wtorek–piątek 7-15, pokój 211 (II piętro)  
Tel. 61 29 73 102

 

Interesują Cię przetargi i inne informacje, zajrzyj na tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Obornikach,
ul. 11 Listopada 2a,
lub na stronie internetowej bip.powiatobornicki.pl