Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

Naczelnik Wydziału:
Wojciech Pawlik
pokój 116 (I piętro)
tel: 61-29-73-134
e-mail: geodezja@powiatobornicki.pl

 

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Krzysztof Nowak  [KIEROWNIK] pok. 114     61 2973 113
Waldemar Nowaczyk pok. 109   61 2973 115
Gwidon Wojdak    pok. 109  61 2973 115
Joanna Tecław   pok. 109  61 2973 115
Ewa Flicińska  pok. 023  61 2973 150
Ewa Mantyk pok. 023  61 2973 150
Katarzyna Płotka pok. 023  61 2973 151
Monika Andrzejczak pok. 110  61 2973 116
Ewa Ulatowska   pok. 110 61 2973 116
Danuta Smogur  pok. 110 61 2973 116
Katarzyna Czeszewska  pok. 112 61 2973 153
Janusz Derkowski  [INSPEKTOR KONTROLI] pok. 113 61 2973 154

 

BEZPŁATNE DANE DO POBRANIA

Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052) nie pobiera się opłat za udostępnianie poniższych zbiorów danych:

1. szczegółowych osnów geodezyjnych

Osnowa pozioma szczegółowa 3 kl. (OSSP03) [POBIERZ]

Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 kl. (OSSW04) [POBIERZ]

2. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

 

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS)
https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3016

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.
Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS [OTWÓRZ]

 

KARTY USŁUG:

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Monika Sikora  [KIEROWNIK] pok.115 61 2973 110
Krystyna Gieleta   pok.115 61 2973 124
Krzysztof Derkowski  pok.115 61 2973 123
Michalina Pilarska – Pacholska  pok.115 61 2973 123

 

KARTY USŁUG: