Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

ul. Szpitalna 2
64 – 600 Oborniki
Dyrektor: Małgorzata Ludzkowska

tel. centrala (61) 29 73 500
strona internetowa: www.szpital.oborniki.info