CHARAKTERYSTYKA POWIATU OBORNICKIEGO

 

Powiat Obornicki jest jednym z 31 powiatów ziemskich Województwa Wielkopolskiego. Położony na północ od aglomeracji poznańskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Grunty leśne zajmują 31 proc.  powierzchni całego powiatu. O walorach krajoznawczych Powiatu Obornickiego świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chlebowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.

 

 

Historycznie Powiat Obornicki należy do najstarszych jednostek administracyjnych państwa polskiego dwóch kasztelanii: zapomnianej dzisiaj Kasztelani Radzimskiej i Kasztelani Rogozińskiej. Oba miasta Powiatu – Oborniki i Rogoźno, były w całej historii Polski zawsze miastami królewskimi.

Powiat Obornicki graniczy z pięcioma powiatami: poznańskim, chodzieskim, szamotulskim, wągrowieckim oraz czarnkowsko-trzcianeckim.  Zajmuje obszar 712,7 km2. Obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół. Siedzibą Powiatu są Oborniki, które rolę miasta powiatowego pełniły już wcześniej, w latach 1793-1975. Obecnie Powiat Obornicki zamieszkuje prawie 58 tys. mieszkańców, przy czym blisko 52 proc. mieszka w miastach. Samorząd pomocniczy stanowią 74 sołectwa.

 

 

Powiat Obornicki to ważny węzeł drogowy i kolejowy. Położony jest wzdłuż drogi krajowej Poznań ; Koszalin i linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Do drogi krajowej włączają się cztery drogi wojewódzkie: w kierunku Czarnkowa, w kierunku Szamotuł, w kierunku Murowanej Gośliny oraz w kierunku Wągrowca. Ponad 306 km dróg powiatowych w 80 proc.  posiada nawierzchnię bitumiczną. 242 km dróg gminnych w 30 proc. to drogi o nawierzchni gruntowej. Drogi krajowe i wojewódzkie o długości 82 km mają w całości nawierzchnię bitumiczną.

Przez teren Powiatu przebiega kilkanaście szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz dwa szlaki wodne. Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie.

 

 

Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami są: przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze działa i rozwija się przetwórstwo płodów rolnych oraz przetwórstwo mięsno-wędliniarskie. Powiat posiada również rozwinięte usługi w zakresie rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu hurtowego i detalicznego oraz usług w zakresie infrastruktury społecznej.

W czterech szkołach ponadgimnazjalnych i jednej specjalnej uczy się 1660 uczniów.  Dobre wyposażenie szkół oraz liczne obiekty sportowe łącznie z krytą pływalnią w Centrum Rekreacji Oborniki zapewniają wszechstronny rozwój młodzieży. Ośrodki kultury w Obornikach, Rogoźnie i Ryczywole wspierają aktywności społecznej mieszkańców pomagając i koordynując działalność dwóch orkiestr dętych, kilku chórów, zespołu folklorystycznego oraz ponad stu stowarzyszeń.

 

Na terenie Powiatu funkcjonuje Szpital Powiatowy w Obornikach. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona i została w 2002 r. uznana najlepszym tego typu szpitalem w Województwie. W 2018 r. wykonano ostatni etap przebudowy szpitala, w którym przebudowano Izbę Przyjęć, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz wybudowano nową aptekę szpitalną. W 2018 r. w szpitalu hospitalizowano 6 793 osoby w poradniach przyjęto 38 121 osób a pracowniach diagnostycznych 2013 osób. Teren powiatu obsługuje zintegrowany system ratownictwa.

Powiat Obornicki współpracuje na zasadach umowy partnerskiej z powiatem Lűchow-Dannenberg z Niemiec. Umowa o współpracy została podpisana w 2001 i obejmuje wymianę młodzieży szkolnej, współpracę rolników oraz wymianę kulturalną.