Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 

Naczelnik Wydziału:
Michał Cieciora
pokój 010 (parter)
tel: 61-29-73-131
e-mail: komunikacja@powiatobornicki.pl

 

Rejestracja pojazdów    
Agnieszka Szrama [ZASTĘPCA NACZELNIKA] pok.018 61 2973 105
Renata Gronowska pok.018 61 2973 143
Karolina Koralewska  pok.018 61 2973 143
Katarzyna Grzebyta    pok.018 61 2973 105
Karolina Bartoszewicz  pok.018 61 2973 107
     
Prawa jazdy      
Julita Stroińska pok.019 61 2973 145
Aldona Korybalska    pok.019 61 2973 145
     
Drogi/nadzór nad organizacją ruchu
   
Malwina Czechowska pok.011 61 2973 172
Transport/nadzór komunikacyjny    
Maciej Woźniak   pok.011 61 2973 103
     
     
     

 

Osoby oczekujące na odbiór prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego mogą sprawdzić,
czy dokument jest już do odbioru w Starostwie
SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE JEST TWOJA SPRAWA O WYDANIE PRAWA JAZDY
⇒ SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE JEST TWOJA SPRAWA O WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO

 

KARTY USŁUG

• Komunikacja

 

• Prawa jazdy

 

•  Rejestracja pojazdów


• Transport i drogi