Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

ul. 11 Listopada 2 A
64-600 Oborniki
(pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach)
tel: (61) 2973126
e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl
Strona internetowa: pcpr.powiatobornicki.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel: (61) 2973127

 

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel: (61) 2973130