Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

ul. 11 Listopada 2 A
64-600 Oborniki
(wejście od ul. Kopernika)
tel: (61) 2973126
e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl
Strona internetowa: pcpr.powiatobornicki.pl

Dyrektor    
Joanna Piasecka – Stabla 
tel.: 61 29 73 125  (biuro nr 3)
                     

Kierownik działu ds. pomocy społecznej, pieczy zastępczej i przemocy w rodzinie:
Agnieszka Majchrzak
tel.: 61 29 73 174  (biuro nr 7)                       

Dział ds. Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Przemocy w Rodzinie 
Specjalista pracy socjalnej:
Iwona Grzegorzewicz   
tel.: 61 29 73 177 (biuro nr 6)

Starszy specjalista pracy z rodziną:
Patrycja Mikulska   
tel.: 61 29 73 130 (biuro nr 8)

Specjalista pracy z rodziną:
Agata Kopaniarz   
tel.: 61 29 73 130 (biuro nr 8)

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  
tel.: 61 29 73 173  (biuro nr 11)

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
Michalina Wilczyńska  
Hanna Polody – Koralewska 
Sylwia Jezierska   

Kancelaria
Starszy pracownik socjalny
Marzena Pacholska   tel.: 61 29 73 126

Dział ds. dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością  (PFRON)

Starszy Inspektor
Eliza Korzeniewska   tel.: 61 29 73 109  (biuro nr 10)

Starszy Inspektor
Iwona Kaczmarek   tel.: 61 29 73 127  (biuro nr 9)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 tel.: 61 29 73 127  (biuro nr 9)

Sekretarz:
Iwona Kaczmarek 

Starszy Inspektor:
Anna Pieczek