GMINA OBORNIKI

 

Gmina Oborniki znajduje się 30 km na północ od Poznania. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 340,2 km2, obecnie gminę zamieszkuje 30 tys. osób. Środkową część gminy zajmuje Kotlina Gorzowska. Elementem dominującym w krajobrazie są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno – zachodniej części, stanowią one wschodnią część Puszczy Nadnoteckiej. Ważnym elementem środowiska geograficznego są rzeki o charakterze nizinnym.

Najstarsze ślady człowieka w okolicach Obornik pochodzą sprzed 8 – 12 tys. lat p.n.e. Kolebką miasta jest gród powstały w zachodniej części osady, na cyplu wytworzonym w miejscu ujścia Wełny do Warty, w pobliżu ważnej drogi do Kołobrzegu, znanej i używanej już w IX w. W latach 1254 – 1272 książę Bolesław Pobożny i jego żona Jolenta ufundowali kościół franciszkanów, w tym okresie zostało najprawdopodobniej utworzone miasto. Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1299 r i uwiecznia pobyt na terenie Obornik księcia Władysława Łokietka. W XVII w, na skutek częstych epidemii cholery i działań Szwedów oraz Branderburczyków, miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone, a wsie wyludnione. W 1793 r. władze pruskie powołały powiat obornicki obejmujący 224 miejscowości, od 1815 r. ziemia obornicka znalazła się w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W powstaniach narodowych XIX w. wzięło udział kilkunastu mieszkańców powiatu obornickiego. W pierwszej połowie XX rozpoczęła się rozbudowa miasta. W Obornikach istnieje ciekawy, średniowieczny układ przestrzenny Starego Miasta, z czytelnym biegiem ulic prowadzących do Rynku. Rynek, utworzony po lokacji miasta, do dziś zachował swoją wielkość, pierwotny kształt i turbinowy układ ulic, wychodzących po dwie z każdego narożnika. Najstarszym zabytkiem architektury miasta jest kościół p.w . Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVXVI w.

 

Urząd Miejski w Obornikach
ul. M.J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. (+48 61) 65 59 100
fax (+48 61) 65 59 101
www.oborniki.pl
um@oborniki.pl