Rezerwaty

 

Rezerwat Bagna – Chlebowo – 0,04 km2

Rezerwat ścisły, torfowiskowy, położony w środkowej części doliny Warty, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej. Występuje tutaj rzadka roślinność jak: rosiczka, żurawina, bagno zwyczajne, można spotkać także liczne egzemplarze żmij zygzakowatej, bobrów oraz żurawi. Rezerwat jest jedynym w Wielkopolsce przykładem wysokiego torfowiska i jednym z dwóch tego typu rezerwatów w Polsce. Rezerwat (powołany w 1959 r.) obejmuje niewielki fragment (4,42 ha) torfowiska „Chlebowo”. Powstał on w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego typu atlantyckiego o budowie kępkowo – dolinkowej z charakterystycznymi zespołami roślin bagiennych. Torfowisko to było uznawane za jedno z największych torfowisk wysokich i przejściowych w Wielkopolsce, obecnie w większej części jest osuszone i zamarłe. Wokół rezerwatu wyznaczono strefę ochronną o szerokości 200m, oraz ze względu na eksploatację torfów w jego sąsiedztwie, strefę równowagi hydrologicznej o szerokości 100m, w obrębie której zabroniona jest eksploatacja torfów.


Rezerwat Buczyna – 0,16 km2

Położony w kompleksie lasów bukowych, 1,5 km na południe od Nienawiszcza; Występuje tu: buk, dąb szypułkowy i grab. Na terenie obniżeń występuje olcha. Charakterystyczne dla buczyny to także rośliny runa leśnego: perłówka jednokwiatowa, marzanka wonna i czartawa pospolita. Na granicy zabagnień występuje storczyk – buławik czerwony.


Rezerwat Dolina Kończaka – 2,36 km2

Na terenie rezerwatu znajduje się naturalny ciek – Kończak o długości około 23 km, żyją tu bobry, wydry i zaskrońce. Hodowane są tu w warunkach półwolnych koniki polskie. W Stobnicy znajduje się Stacja Doświadczalna na bazie byłej leśniczówki Papiernia, w celu hodowli, restytucji i reintroprodukcji rzadkich i ginących gatunków zwierząt. W stacji prowadzona jest od wielu lat hodowla głuszca i cietrzewia – ptaków, które wyginęły w Wielkopolsce. Prowadzi się też hodowlę ryb w odnowionych stawach. W okolicy stacji rosną okazałe dęby oraz grupa sosen. Docelowo zostanie utworzony pierwszy w Polsce i całej Europie Środkowej „Wilczy Park”, w którym będzie możliwość oglądania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych.


Rezerwat Dołęga – 0,30 km2

Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska rzadko spotykanego skrzypu olbrzymiego, który występuje w Polsce na niżu dość rzadko i tylko w zachodniej, środkowej i północnej części kraju. Rezerwat ten leży nad Wartą, w pobliżu ujścia do niej rzeczki Samicy; na obszarze Zlodowacenia Bałtyckiego, stadiału poznańskiego. W rezerwacie ze względu na specyficzną lokalizację tzn. zakole rzeki Warty od dawna występowało zjawisko erozji brzegowej i podmywania wysokiego w tym miejscu brzegu. Wytworzyła się ten sposób stroma o nachyleniu do 450 skarpa nadbrzeżna.


Rezerwat Promenada 0,04 km2

Położony na prawym brzegu rzeki Wełny we wsi Wełna; rośnie tam stary las dębowo-grabowy z licznymi okazałymi dębami oraz klonami polnymi. Wczesną wiosną kwitnie na terenie rezerwatu łanowo kokorycz pusta. Występuje również ziarnopłon wiosenny, złoć żółta, miodunka ćma i kokoryczka wielokwiatowa. Rzadkością jest występująca tu kłokoczka południowa. Rezerwat jest także siedliskiem ptaków śpiewających.


Rezerwat Słonawy – 0,30 km2

Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości ok. 1 km na terenie miasta Oborniki od miejsca spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do miejsca ujścia do rzeki Warty wraz z pasami gruntów nadbrzeżnych o szerokości 3 m oraz obszar wód rzeki Warty ograniczony linią środkową jej nurtu. Rezerwat (jeden z dwóch rezerwatów ichtiologicznych w Polsce) został utworzony celem ochrony tarlisk ryb, a w szczególności łososia, trocia, certy, pstrąga i lipienia. Ujście Wełny jest poza tym jedynym dotąd znanym na terenie byłego województwa poznańskiego miejscem występowania głowacza białopłetwowego.


Rezerwat Wełna – 0,10 km2

Rezerwat obejmuje odcinek o długości 3,5 km rzeki Wełny; położony między mostem we wsi Wełna, a mostem we wsi Jaracz Młyn; malownicze zakręty oraz liczne kamienne progi spiętrzające wodę nadają górski charakter temu odcinkowi rzeki. Występują tu liczne okazy fauny i flory charakterystyczne dla środowisk rzek o bystrym nurcie. Występują tu dwa rodzaje krasnorostów oraz ciekawe okazy małżów i ślimaków w tym: rozdepkę rzeczną i przytulika strumieniowego. Ciekawa jest różnorodność świata owadów, wyjątkowa w Wielkopolsce obecność sieciarki strumycznika i ważki trzepla. Występuje także rzadkie ryby: kleń, jelc i brzana oraz ptaki: zimorodek, pliszka górska i pluszcz.