Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

 

Naczelnik Wydziału:
Krzysztof Poszwa
pokój 216 (II piętro)
tel: 61-29-73-104
e-mail: oswiata@powiatobornicki.pl

 

     
Magdalena Klęk   pok.217 61 2973 160
Justyna Szelest pok. 217 61 2973 142
Mariusz Fliciński   pok.211 61 2973 148
Edyta Kamińska  pok.211 61 2973 102
Kwalifikacja wojskowa   61 2973 162

 

KARTY USŁUG: