Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

 

Naczelnik Wydziału:
Paweł Drewicz
pokój 216 (II piętro)
tel: 61-29-73-104
e-mail: oswiata@powiatobornicki.pl

 

Joanna Marcinkowska  pok.217 61 2973 142
Magdalena Klęk   pok.217 61 2973 160
Mariusz Fliciński   pok.211 61 2973 148
Renata Krajniak     pok.211 61 2973 102
     
Pobór Wojskowy    61 2973 162

 

KARTY USŁUG: