Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Obornikach

 ul. 11 Listopada 16
64 – 600 Oborniki 
 e-mail: kppspoborniki @ psp.wlkp.pl
Strona internetowa: ww.gov.pl/web/kppsp-oborniki
 tel. +48 47718500