Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Urszula Bak
pokój 1 – wejście przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel: 61-29-73-128
e-mail: u.bak@powiatobornicki.pl

 

Karty usług

SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów