Pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen Tadeusza Kutrzeby w Obornikach”

Projekt realizowany będzie w okresie od 01-06-2022 do 30-06-2023 na terenie Powiatu Obornickiego – Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach.

Celem głównym projektu jest:

 1. podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 25 (10K) uczniów w Technikum w ZS w Obornikach
 2. podniesienie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji zawodowych wśród 6 (4K) nauczycieli 
 3. podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS w wyniku doposażenia 3 pracowni zawodowych
 4. ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 25 (10K) uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowić będą:

 1. 1 szkoła ponadpodstawowa prowadząca kształcenie zawodowe (Technikum)
 2. 25 uczniów Technikum:
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 1. 6 n-li (4K) przedmiotów zawodowych pracujący w ZS w Obornikach

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach
 • Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w celu wyrównywania szans w dostępie do edukacji
 • Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby – staże
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby – kursy
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby

Biuro projektu znajduje się pod adresem: ul. Księdza Stefana Szymańskiego 5, 64-600 Oborniki.

Całkowita wartość projektu: 506 402,29 zł

Dofinansowanie projektu: 455 762,05 zł

 

HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ