Informacja o dofinansowaniu remontu drogi powiatowej nr 2050P Uścikowo-Wymysłowo