Znaleziono w Obornikach w dniu 30.07.2023 r. telefon komórkowy marki SAMSUNG. Termin odbioru upływa w dniu 30.07.2025 r.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo własności, a w przypadku braku takiego dokumentu, po złożeniu szczegółowego opisu tej rzeczy, czyli określeniu wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura.

*zdjęcie poglądowe