Img Carousel 1

Telefon komórkowy z plecakiem

Znaleziono telefon komórkowy wraz z plecakiem dnia 21 czerwca 2023 roku w Obornikach, termin odbioru rzeczy – 21.06.2025.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo własności, a w przypadku braku takiego dokumentu, po złożeniu szczegółowego opisu tej rzeczy, czyli określeniu wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura.

*zdjęcie poglądowe