Img Carousel 1

Pieniądze

Pieniądze znalezione w Kowanówku, w dniu 5 czerwca 2023 r.

Rzecz znalezioną można odebrać w poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Termin odbioru upływa w dniu 5 czerwca 2025 r. W przypadku nie zgłoszenia się właściciela po odbiór w/w gotówki po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu, pieniądze zostaną przekazane znalazcy. 

*zdjęcie poglądowe