Miniony weekend upłynął pod znakiem zacnych jubileuszy, obok których nie można przejść obojętnie. W piątek w restauracji Lavender odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. Była to okazja nie tylko do podsumowania dotychczasowych sukcesów i osiągnięć Cechu, ale również wręczenia wyróżnień dla poszczególnych rzemieślników i osób zaangażowany w rozwój tej organizacji. Prócz odznaczeń nadanych obornickim rzemieślnikom przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz jego wojewódzki oddział, Cech Rzemiosł Różnych otrzymał również Medal „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”. Podziękowania za wsparcie organizacji zrzeszającej obornickich rzemieślników otrzymała też Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.
 
Wasza dotychczasowa działalność przyniosła obornickiemu rzemiosłu wiele osiągnięć. Dom Rzemiosła, Sala Cechowa czy projekt „Fyrtel Rzemieślniczy” to tylko niektóre owoce Waszej pracy. Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach znany jest również z kultywowania tradycji i historii naszego lokalnego rzemiosła, czego dowodem jest zgromadzona przez Państwa kolekcja cennych pamiątek, obrazujących jak znaczącą rolę rzemiosło odgrywało w życiu naszej społeczności. Życzymy Wam, byście nieprzerwanie cieszyli się szacunkiem i uznaniem naszych Mieszkańców, a Wasz dorobek i bogata historia były kontynuowane przez nowe pokolenia obornickich rzemieślników – powiedziała w okolicznościowym przemówieniu Starosta Zofia Kotecka.
Z kolei w sobotę na terenie strzelnicy w Dąbrówce Leśnej 70-lecie swojej działalności świętowało Koło Łowieckie nr 54 „Nad Flintą” w Obornikach. Podczas spotkania zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z bogatą historią Koła oraz dokonaniami jego najbardziej zasłużonych członków, którzy otrzymali honorowe wyróżnienia. W trakcie wystąpień kilkukrotnie podkreślano zaangażowanie i poświecenie, jakim odznaczają się oborniccy myśliwi w swoich codziennych działaniach, przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody i myśliwskiej etyki.
 
Często musicie mierzyć się z niesprawiedliwymi opiniami o Waszej działalności ze strony osób, które nie mają do końca wiedzy, jakimi rzeczami się zajmujecie, oraz jakie ideały Wam przy tym przyświecają. Życzę Wam, aby te krzywdzące stereotypy zanikały – podsumowała okolicznościowy referat o historii Koła „Nad Flintą” Starosta Zofia Kotecka.
Świętowali też w sobotę członkowie obornickiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy obchodzili 75-lecie powstania Związku. Uroczystość poprzedzona mszą świętą odbyła się restauracji Millenium w Obornikach. Podczas spotkania, w którym udział wzięło blisko 100 osób, widać było jak ważną rolę w życiu seniorów, ale i nie tylko odgrywa Związek.
 
Z powodzeniem organizujecie Państwo życie kulturalne emerytów, rencistów i inwalidów, ale też dbacie o to, by wiedli oni godne życie. Zrzeszacie wielu Mieszkańców Powiatu Obornickiego, a wasza działalność cieszy się uznaniem i szacunkiem – mówiła podczas uroczystości Starosta Zofia Kotecka, przekazując wraz z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą życzenia dla członków Związku.