21.206.600 zł – tyle wynosi wartość realizowanej obecnie przez Powiat Obornicki inwestycji drogowej na terenie Gminy Oborniki. Mowa o rozbudowie drogi Kowalewko-Wargowo, która stanowić będzie dla kierowców alternatywę dla krajowej jedenastki.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości 2,5 km. W ramach prac skrzyżowania w Kowalewku i Wargowie zostaną przeprojektowane na ronda. Ponadto rozbudowana zostanie jezdnia, która zostanie wyposażona kanalizację deszczową z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe. Inwestycja obejmuje też swoim zasięgiem rozbudowę wlotów skrzyżowań, budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Prace mają potrwać do maja 2024 roku.

Postęp prac, które są już za półmetkiem sprawdzali we wtorek Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członek Zarządu Zbigniew Nowak oraz Radni Rady Powiatu Katarzyna Woźniak i Wiesław Bartkowiak. Gminę Oborniki, która zdecydowała się współfinansować tę inwestycję reprezentował Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, któremu towarzyszył Radny Rady Gminy Błażej Pacholski.

Powiat Obornicki środki na rozbudowę drogi Kowalewko-Wargowo pozyskał z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.758.388, 94 zł. Pozostała kwota – 5.400.000 zł pochodzi z budżetów samorządów – Powiatu Obornickiego (2.700.000 zł) i Gminy Oborniki (2.700.000 zł).