Przebudowa odcinka o długości ponad 3258 metrów, poszerzenie szerokości jezdni do 6-7 metrów, budowa ścieżki rowerowej, chodników oraz ronda. Tak w dużym skrócie można streścić zakończoną właśnie powiatową inwestycję na terenie Gminy Ryczywół.

We wtorek odbył się oficjalny odbiór prac związanych z przebudową drogi Gorzewo-Ryczywół, w którym udział wzięli Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Obornicki Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Nowak, Radni Powiatowi Katarzyna Woźniak, Wiesław Bartkowiak i Anna Nowicka, Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Klupczyński.

Jak zauważył Wójt Ryczywołu Henryk Szrama, przebudowa drogi była bardzo potrzebna mieszkańcom Gminy Ryczywół, którzy często uczęszczają tym odcinkiem, podróżując choćby do Obornik czy Poznania. Z kolei Starosta Zofia Kotecka zwróciła się do Radnych Rady Powiatu Obornickiego, dziękując im za poparcie decyzji o realizacji tej inwestycji.

Wartość zadania to 17.338.552 zł. Inwestycja zrealizowana została ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Obornickiego – 1.370.516 zł, Gminy Ryczywół – 1.000.000 zł oraz dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 14.968.035 zł.