Informujemy, że z dniem 13 października 2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki powołał na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach Pana Jacka Voelkela, który zastąpił na tym stanowisku Panią Katarzynę Wesołowską.

Pan Jacek Voelkel uzyskał dyplom lekarza weterynarii w 1990 r. i pracuje w zawodzie już od ponad 30 lat zajmując się m.in. profilaktyką i leczeniem zwierząt, nadzorem nad wykonywanymi  zadaniami przez powiatowych lekarzy  weterynarii województwa wielkopolskiego zarówno w zakresie bezpieczeństwa żywności jak i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.  Poszerzał swoją wiedzę merytoryczną na studiach podyplomowych specjalizacyjnych z zakresu Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Zna specyfikę środowiska weterynaryjnego, gdyż od czterech lat będąc pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu,  ściśle współpracował również z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Obornikach.