Informujemy, że w dniu 21.02.2023 r. na emeryturę przeszedł Wojciech Pawlik, pełniący funkcję Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Obornikach.

Wojciech Pawlik należał do grona osób, które aktywnie zabiegały o utworzenie naszego Powiatu. Od 1999 roku, tj. od samego początku powstania Powiatu Obornickiego, pełnił funkcję Geodety Powiatowego i kierował wydziałem zajmującym się merytorycznie sprawami geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami. W swojej pracy był nieocenionym autorytetem, zawsze wykazywał się fachową wiedzą i profesjonalizmem.

Jednocześnie informujemy, że nowym Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym została Monika Rasztorf-Gała, natomiast funkcję Geodety Powiatowego pełni odtąd Janusz Derkowski.

 

WOJCIECH PAWLIK