Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje program usuwania azbestu.

Wnioski na usunięcie wyrobów z azbestu na terenie naszego powiatu można było składać do 31 lipca 2020r. w urzędach gmin, właściwych dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Do udziału w programie złożono łącznie 277 wniosków, w tym:

– 149 z Gminy Oborniki

– 101 z Gminy Rogoźno

– 27 z Gminy Ryczywół

Do dnia 19.08.2020 r. firma Logistyka Odpadów Sp. z.o.o. z Katowic, która jest wykonawcą zadania, zebrała odpady azbestowe o łącznej masie, wynoszącej już ponad 364 tony.