W czwartek, 25 sierpnia 2022r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ].

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów LVI, LVII oraz LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
  (osoba referująca: Starosta Obornicki p. Zofia Kotecka).
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Współpraca Powiatu Obornickiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (osoba referująca: Inspektor ds. promocji i rozwoju
  Jakub Przybysz).
 9. Współpraca międzynarodowa Powiatu Obornickiego (osoba referująca: koordynator ds. współpracy międzynarodowej p. Adam Maliński).
 10. Udział Powiatu w stowarzyszeniach (osoba referująca: Inspektor ds. promocji i rozwoju p. Jakub Przybysz).
 11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w Powiecie Obornickim (osoba referująca: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa
  Karolina Bak).
 12. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzory wodne w Poznaniu, w Obornikach, w Gnieźnie, w Szamotułach oraz w Wągrowcu na terenie Powiatu Obornickiego (osoby referujące: kierownicy Nadzorów Wodnych).
 13. Planowane kierunki kształcenia i przewidywana rekrutacja w szkołach prowadzonych przez powiat Obornicki w roku szkolnym 2022/2023 (osoba referująca: Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich p. Krzysztof Poszwa).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/253/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć i zasad jego rozliczania, rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i zasad ich udzielenia, niektórym nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki (osoba referująca: Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich p. Krzysztof Poszwa).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Obornickiego na rzecz Gminy Oborniki (osoba referująca: Geodeta Powiatowy p. Wojciech Pawlik).
 2. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2022 r. (osoba referująca: Skarbnik Powiatu p. Joanna Konieczna).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  (osoba referująca: Skarbnik Powiatu p. Joanna Konieczna).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034 (osoba referująca: Skarbnik Powiatu p. Joanna Konieczna).
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wolne głosy i oświadczenia.
 8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 9. Zamknięcie LIX Sesji Rady Powiatu Obornickiego.