Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornickich uprzejmie informuje, że została wyłoniona firma która będzie usuwać wyroby zawierające azbest z terenu powiatu obornickiego.

Wykonawcą zadania jest firma: ECO-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Przedstawiciel ECO-POL Sp. z o.o. będzie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w programie w celu ustalenia terminu wykonania usługi.

Ponadto informuje się, że termin składania nowych wniosków o udział w programie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na: https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-obornickiego-w-2023-r