We wtorek Wicestarosta Waldemar Cyranek reprezentował Powiat Obornicki podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Członkowie Stowarzyszenia stosowną uchwałą powołali Wicestarostę Waldemara Cyranka na funkcję sekretarza zebrania, z kolei przewodniczącym został reprezentujący Gminę Oborniki Burmistrz Tomasz Szrama.

W trakcie spotkania przyjęto m.in. sprawozdanie za rok 2021 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawili także bieżące informacje na temat planów budowy kolejnych odcinków drogi S11.