W Obornikach przy ul. Droga Leśna 60 ma powstać Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM). Pacjenci będą mieli w nim zapewnioną opiekę lekarską, pielęgnacyjną oraz dostęp do usług rehabilitacyjnych i terapii zajęciowych w warunkach pobytu podobnych do domowych.  Jego utworzenie jest kluczowym, choć nie jedynym elementem wspólnego projektu, realizowanego przez Powiat Obornicki, Wspólnotę Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzi Gest” im. Jana Pawła w Obornikach oraz Fundację AKME.

Zadaniem, które Powiat Obornicki będzie realizować bezpośrednio w ramach projektu jest utworzenie tzw. mieszkania wspomaganego, które ma zapewnić pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia mieszkańcom powiatu i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Z mieszkania będą mogły korzystać osoby, które spełnią kryteria naboru. Pobyt w lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych  i osób niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspomaganym będzie się odbywać na podstawie wniosku rozpatrywanego przez Opiekuna Mieszkania i poprzedzone zostanie wywiadem pogłębionym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie: pressfoto/freepik.com