W czwartek, 27 sierpnia o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się XXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu Obornickiego.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podziękowania dla pracowników, którzy odeszli na emeryturę, a pracowali na rzecz Starostwa Powiatowego w Obornikach.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII oraz XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 8. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 9. Współpraca Powiatu Obornickiego z innymi jednostkami i samorządu terytorialnego.
 10. Współpraca międzynarodowa Powiatu Obornickiego.
 11. Udział Powiatu w stowarzyszeniach.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzory wodne w Poznaniu, w Obornikach, w Gnieźnie, w Szamotułach oraz w Wągrowcu na terenie Powiatu Obornickiego.
 13. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w Powiecie Obornickim.
 14. Planowane kierunki kształcenia i przewidywana rekrutacja w szkołach prowadzonych przez powiat Obornicki w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2020 r. 
 16. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2020 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i oświadczenia.
 21. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu Obornickiego.