W czwartek, 30 listopada o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach na lata 2023 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  w Powiecie Obornickim na lata 2023 – 2027.
 10. Przedłożenie budżetu powiatu obornickiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacja i e – rejestracja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023-2036.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne głosy i oświadczenia.
 17. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie LXXVIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.