Od kilku tygodni trwają intensywne prace związane z przebudową placu przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. W ramach inwestycji utworzone zostaną nowe miejsca parkingowe wraz z dojściem i dojazdem do budynku. Na zrewitalizowanym placu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położony zostanie tzw. starobruk poznański. Pojawią się także elementy małej architektury, takiej jak ławki i stojaki rowerowe.

Na realizację zadania Powiat Obornicki pozyskał środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.