Od kilku tygodni trwają prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na trasie Stobnica-Oborniki. We wtorek Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek oraz  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski spotkali się z kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy zadania, aby omówić zrealizowany dotychczas zakres robót.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest bez wyłączenia z ruchu remontowanego odcinka dla pojazdów osobowych, by w jak najmniejszym stopniu stanowiła ona utrudnienie dla kierowców.

Przebudowa mostu na rzece Kończak w Stobnicy to koszt blisko 1,9 mln zł. Powiat Obornicki pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 760 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej. Po przebudowie most będzie spełniać aktualnie wymagane parametry wytrzymałościowe i eksploatacyjne. Przebudowane zostaną także dojazdy do przeprawy oraz umocnione zostanie koryto rzeki i skarpy.

Realizacja inwestycji jest bardzo ważna, ponieważ droga powiatowa nr 1847P, w ciągu której zlokalizowany jest most na rzece Kończak jest jedynym szlakiem komunikacyjnym prowadzącym do Obrzycka, aż do połączenia z drogą wojewódzką Szamotuły – Piotrowo. Jest to także jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Powiatem Obornickim i Powiatem Szamotulskim, ważny także pod względem turystycznym.

Zgodnie z zapisami umowy prace mają potrwać 12 miesięcy.