Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym Szpitala Powiatowego w Obornikach rozszerzył swoją ofertę o pakiet onkologiczny, dedykowany pacjentom chorującym na choroby nowotworowe. Taki pakiet umożliwia szybką diagnozę i leczenie dla pacjentów z potwierdzonym nowotworem lub jego podejrzeniem. . Dzięki niemu pacjenci otrzymują specjalne uprawnienia do szybkiej diagnostyki i terapii. W ramach pakietu onkologicznego wydawana jest Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) przez lekarza POZ lub specjalistę.

Na oddziale chirurgicznym realizacja pakietu onkologicznego przebiega w następujący sposób: po przyjęciu do szpitala i wykonaniu zabiegu chirurgicznego zostaje powołane konsylium składające się z lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej lub ogólnej i radioterapii. Specjaliści opracowują spersonalizowany plan leczenia onkologicznego, dopasowany  do potrzeb pacjenta. Oddział Chirurgiczny obornickiego szpitala będzie skupiał się na przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego (głównie nowotwory przewodu pokarmowego: jelito, żołądek, odbytnica) oraz ustaleniu dalszego planu leczenia, który obejmuje także etapu poza szpitalem. W ramach tego planu, kluczową rolę odgrywa koordynator, który towarzyszy pacjentowi podczas procesu terapeutycznego. Zadaniem koordynatora jest m.in. zapewnienie wsparcia informacyjnego i organizacyjnego.

Rozszerzenie oferty Szpitala Powiatowego w Obornikach o pakiet onkologiczny stanowi znaczący krok w zapewnieniu szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na kompleksową i efektywną pomoc medyczną w walce z chorobą nowotworową. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym stale się rozwija, dążąc do zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej. Inicjatywa realizacji pakietu onkologicznego jest wyrazem zaangażowania zarówno dyrekcji SP ZOZ Oborniki, jak i kadry medycznej w walkę z chorobami nowotworowymi oraz dążenia do podnoszenia standardów leczenia.