Starosta Obornicki Zofia Kotecka podpisała we wtorek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Obornikach. Po uroczystości Starosta spotkała się z Wicewojewodą wielkopolski Maciejem Bieńkiem, aby porozmawiać na temat współpracy pomiędzy administracją rządową a obornickim samorządem powiatowym. W trakcie rozmowy przedstawione zostały bieżące potrzeby Powiatu Obornickiego, w szczególności te dotyczące walki z epidemią COVID-19.