Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków.

Spotkanie dotyczy projektu „Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na odcinku Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, realizowanego na zlecenie Województwa Wielkopolskiego przez konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.

Ideą tej inwestycji jest rewitalizacja trasy kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (ciąg linii kolejowych nr 390 i 236), co pozwoli na reaktywację po wielu latach przewozów pasażerskich na tej trasie. Inwestycja zakłada wykorzystanie istniejącego przebiegu linii kolejowych 390 i 236. Jedynie w miejscowości Goraj, planowana jest odbudowa łącznicy, która w przeszłości umożliwiała przejazd pociągu z Rogoźna do Czarnkowa bez konieczności zmiany kierunku na stacji Bzowo Goraj. Poza tym, nie jest planowana budowa linii kolejowej w nowym przebiegu.

Na odcinku Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec planowana jest budowa i odbudowa przystanków osobowych. Część z nich zostanie odbudowana w historycznej lokalizacji, planowane są również nowe lokalizacje przystanków.

Celem inwestycji jest utworzenie atrakcyjnych połączeń kolejowych:

  • Czarnkowa (i miejscowości położonych pomiędzy Czarnkowem i Rogoźnem) m.in. z Poznaniem: trasą przez Rogoźno, Oborniki;
  • Miejscowości położonych pomiędzy Rogoźnem i Czarnkowem z Poznaniem: trasą przez Wągrowiec, Murowaną Goślinę lub przez Rogoźno, Oborniki;
  • Wszystkich ośrodków na trasie Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec: wzajemnie pomiędzy sobą.

Odbudowana kolej ma stanowić konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje.czarnkow@infracd.pl, do dnia 25 sierpnia (środa). Link do telekonferencji zostanie przesłany zgłoszonym osobom w dniu 26 sierpnia (czwartek) wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu.