W piątek podpisana została umowa na remont 6 odcinków dróg powiatowych. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy ścieralne z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy wyrównawcze. Odtworzone zostaną również pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Wykonawcą inwestycji będzie firma COLAS Polska. Wartość zadania to 859.507,00 zł.

Remonty prowadzone będą na odcinkach:
1) D
roga powiatowa nr 1177P Tłukawy – Ryczywół – Oborniki na długości około 100 m w miejscowości Ryczywół;
2) Droga powiatowa nr 1847P Stobnica – Oborniki na długości około 300 m w miejscowości Kiszewo;
3) Droga powiatowa nr 2020P Ryczywół – Tarnowo na długości około 100 m w miejscowości Ryczywół;
4) Droga powiatowa nr 2038P Jaracz – Józefinowo na długości około 200 m w miejscowości Jaracz/Parkowo;
5) Droga powiatowa nr 2047P Popówko – Popowo na długości około 400 m w miejscowości Wychowaniec;
6) Droga powiatowa nr 2049P Górka – Bogdanowo na długości około 200 m w miejscowości Górka.

Zgodnie z umową wykonawca ma na realizację zadania 80 dni od momentu podpisania umowy.