Budynki Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku oraz internatu przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu przejdą kompleksową termomodernizację. W piątek Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę z Wykonawcą obu zadań, firmą ogólnobudowlaną Janusza Hajdacza z Sokolnik Wielkich. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej ww. budynków oraz pozwoli na inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii co z kolei przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zakres prac w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku obejmie ocieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych, wymianę 21 szt. okien i 6 szt. drzwi, modernizację instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia.

W budynku internatu w Objezierzu ocieplony zostanie stropodach i ściany zewnętrzne, zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna i wymienione zostanie oświetlenie.

Obie inwestycje zgodnie z zapisami umowy mają zostać ukończone w przeciągu 5 miesięcy. Ich łączny koszt to 1.783.000 zł. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych jest możliwe dzięki przyznanemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniu dla Powiatu Obornickiego w wysokości 85 proc. końcowej wartości inwestycji. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.