Już za moment ruszą remonty sześciu kolejnych odcinków dróg powiatowych (Tłukawy – Ryczywół, Stobnica – Oborniki, Ryczywół – Tarnowo, Jaracz – Józefinowo/Parkowo, Popówko – Popowo, Górka – Bogdanowo).

Tym czasem cały czas trwają prace na drogach:
1. Ryczywół – Tarnowo w miejscowości Zawady – długość ok. 740 m
2. Pruśce – Sierniki – Przysieka w miejscowości Pruśce – długość ok 420 m
3. Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna miejscowości Nowołoskoniec długość ok 790 m
4. Bąblin – Nowołoskoniec w miejscowości Bąblin – długość ok 790 m

Powyższe drogi remontowane są przy użyciu mieszanki typu slurry seal. Jest to technologia, przy której wykorzystuje się emulsję asfaltową, wypełniacza mineralnego, cementu oraz dodatków. Mieszankę układa się za pomocą specjalistycznych kombajnów
wyposażonych w stół (na końcu zestawu), który odpowiada za geometrię układanej warstwy. W odróżnieniu do powierzchniowego utrwalenia do slurry seal używa się kruszywa o ciągłym
uziarnieniu (w powierzchniowym utrwaleniu używa się jednofrakcyjnych grysów) oraz cementu. Różna jest też również technologia układania warstw: w slurry seal. Mieszanka układana (rozciągana) jest za pomocą stołu, w powierzchniowym utrwaleniu warstwa układana jest „nasypowo” poprzez zrzut kruszywa.
Ułożona warstwa slurry seal uszczelni istniejącą nawierzchnię oraz wyprofiluje geometrię drogi. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej slurry seal zostanie wykonane podwójne powierzchniowe utrwalenie.

Łączna wartość inwestycji realizowanej przez Powiat Obornicki to 1.353.000,00 zł.