Wielkimi krokami zbliża się do końca przebudowa drogi powiatowej z Obornik do Uścikowa. Na odcinku liczącym 1,5 km położona została warstwa wyrównawcza i ścieralna, a w niektórych miejscach jezdnia została poszerzona do 5,5 m. Wykonane zostały także zjazdy z drogi, zatoka autobusowa i chodnik o szerokości 2m. Inwestycja jest częścią projektu budowy drogi Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo, który będzie realizowany w następnych etapach.

Na przebudowę drogi Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.925.625,00 zł brutto, co zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowi 80 proc. całkowitego kosztu zadania. Pozostałe środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Obornickiego oraz Gminy Oborniki.