Coraz wyraźniej widać już efekty prac remontowych, jakie prowadzone są na drodze powiatowej Jaracz-Rożnowice. Na odcinku, którego stan pozostawiał do tej pory wiele do życzenia, wykonano już frezowanie profilujące nawierzchnie drogi, oczyszczono pobocza i położono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Obecnie trwają prace związane z ułożeniem obrzeży betonowych na zjazdach do posesji. Do wykonania pozostało jeszcze ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm, umocnienie zjazdów i odtworzenie oznakowania drogi.