Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez Starostę Zofię Kotecką,  podczas pierwszej powakacyjnej Sesji Rady Powiatu Obornickiego odbyło się oficjalne pożegnanie pracowników Starostwa, którzy przeszli na emeryturę. Podziękowania za rzetelnie wykonywaną pracę, zaangażowanie i profesjonalizm otrzymali: Urszula Bak, Elżbieta Świtniewska, Krzysztof Nowak, Jolanta Karolczak, Felicja Król.