16 marca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się powiatowe eliminacje XVII Wielkopolskiej Olimpiady „Wiedzy Konsumenckiej”.

Celem Olimpiady jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i zwiększenie świadomości konsumentów. Eliminacje przeprowadzono w formie pisemnego egzaminu testowego z podstawowych aktów prawa konsumenckiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z czterech szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Obornickiego, a zwycięzcami zostali: Aleksandra Abraham, Patrycja Karolczak i Marta Makowska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu, a wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje, dyplomy za udział i drobne upominki. Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, zakwalifikowali się do konkursu wojewódzkiego Olimpiady, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.