Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwały dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań publicznych w 2021r. W ramach powiatowych dotacji zrealizowanych zostanie  25 projektów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki powiatowej dotacji zostaną zorganizowane m.in.: Obornickie Katarzynki, koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu „Tacy Sami”, świąteczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rajd nordic walking, spływ galarami, obozy sportowe i biwaki dla dzieci i młodzieży, regaty żeglarskie, integracyjna olimpiada sportowa czy turniej siatkówki plażowej.

Oprócz tego dzięki środkom przekazanym przez Powiat wydane zostaną broszury, dotyczące historii wsi Żerniki, spotkania dotyczące historii kolei, czy warsztaty fotograficzne.

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji wyniosła w tym roku  51 500 zł.

Więcej informacji na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe w 2021r. w BIP.