Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwały dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań publicznych w 2024 r. W ramach powiatowych dotacji zrealizowanych zostanie  18 projektów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki powiatowej dotacji zostaną zorganizowane m.in.: Obornickie Katarzynki, 145-lecie linii kolejowej Poznań-Piła, regaty żeglarskie, turnieje piłki nożnej dla dzieci czy olimpiada integracyjna.

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji wyniosła w tym roku  48 200 zł.

Więcej informacji na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe w 2024 r. w BIP.