179.400 zł pozyskał Powiat Obornicki w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, którego środki pochodzą z Funduszów Europejskich. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez samorząd powiatowy w ramach grantu przeprowadzona została modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego poprzez zakup macierzy dyskowej, co umożliwili szerszą digitalizację dokumentów wytwarzanych przez urząd. Zakupione zostały także stacje robocze oraz napęd LTO, niezbędny do tworzenia kopii dokumentów cyfrowych, które dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowywane będą dodatkowo w innej lokalizacji, niż siedziba Starostwa.

Cyberbezpieczpieczeństwo Starostwa zostanie także zwiększone dzięki wielofunkcyjnej zaporze sieciowej UTM, która odpowiadać będzie m.in. za filtrowanie połączeń, obsługę VPN (praca zdalna), zabezpieczenie antywirusowe i AntyDDOS, oraz zapewni dostęp HA (automatyczne przełączanie pomiędzy łączami internetowymi w przypadku awarii jednego z nich).