W czwartek, podczas Sesji Rady Powiatu Obornickiego Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek oraz Przewodniczący Rady Michał Bogacz złożyli podziękowania za owocną współpracę na rzecz Mieszkańców Powiatu dotychczasowemu Przewodniczącemu Bogusławowi Janusowi.
 
Bogusław Janus zrzekł się w dniu 19.02.2024 r. mandatu radnego w związku z procedurą powołania na stanowisko Komisarza Gminy Rogoźno.