Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Zofia Kotecka i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Klupczyński podpisali umowę z wykonawcą budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Oborniki-Gołaszyn, na odcinku od DK11 w kierunku Gołaszyna.

Zakres wyczekiwanej przez mieszkańców, a także cyklistów z Gminy Oborniki inwestycji obejmuje budowę blisko 1000 m ścieżki wraz z oświetleniem, przejściem dla pieszych i zjazdami. Przy ścieżce powstaną także 2 perony przystankowe.

Wykonawcą zadania będzie firma KOSOX Sebastiana Kaczmarczyka z Potasza. Zgodnie z umową prace mają potrwać 6 miesięcy i rozpoczną się tuż po świętach wielkanocnych. Wartość zadania to 1.783.449,57 zł.