W czwartek, 23 lutego 2023r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Obornickim a Miastem Zielona Góra w zakresie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkól i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 
 10. Sprawozdanie z działalności w 2022:
 • Komendy Powiatowej Policji 
 • Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
 • Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej 
 • Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 1. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Obornikach w 2022 roku 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny części udziałów we współwłasności nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023-2034
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i oświadczenia.
 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 10. Zamknięcie LXVII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.