W czwartek, 24 listopada 2022r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Obornickim na lata 2022-2024.
 11. Przedłożenie budżetu powiatu obornickiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne głosy i oświadczenia.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie LXII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.