Informujemy, że 10 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4298/2021 w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, jako formuły promującej inicjatywy podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, w ramach idei Wielkopolski Otwartej.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

 

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich  realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 23.59.

Informacji udziela:
Michał Brożyński, michal.brozynski@rops.poznan.pl, tel. 61 858 45 35.

Załączniki:

Formularz Zgłoszeniowy Konkurs Wolontariusz 2021 – Plik Word DOC 53 KB
Uchwała Nr 4298/2021, Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy w jednym pliku – Plik Word DOC 95 KB
Ogłoszenie Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat 2021 – Plik Word DOC 43 KB